لوگو
لوگو

دپارتمان های آموزشی

آموزش های سازمانی و کارکنان دولت

این واحد با اتکا به توانمندی‌های خود اقدام به نیازسنجی آموزشی، طراحی و اجرای آزمون‌های مختلف شغلی و مهارتی در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی وغیر دولتی در سطح کشور می‌نماید. فعالیت‌های مزبور در دو سرفصل خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی  انجام می شود.

کاتالوگ

تقویم

کلیپ

اخبار و اطلاعیه ها

آخرین رویداد ها