لوگو
لوگو

امکانات و تجهیزات آموزشی

سالن آمفی تاتر

۱۴۰ نفر

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویدیو پروژکتور – پرده نمایش –دستگاه سرمایش و گرمایش –مبلمان VIP – اینترنت – سیستم صوتی حرفه ای

سالن تابش

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد هوشمند – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی – اینترنت – سیستم صوتی

کلاس شماره 1

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی،کارگاه ها

ویدیو پروژکتور-پرده نمایش-تخته وایت برد-دستگاه سرمایش و گرمایش-میز و صندلی

کلاس شماره 2

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی،کارگاه ها

ویدیو پروژکتور-پرده نمایش-تخته وایت برد-دستگاه سرمایش و گرمایش-میز و صندلی

کلاس شماره 4

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی،کارگاه ها

ویدیو پروژکتور-پرده نمایش-تخته وایت برد-دستگاه سرمایش و گرمایش-میز و صندلی

kelase1

کلاس شماره 4

— تومان ساعتی

مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی،کارگاه ها،دوره های نرم افزاری

ویدیو پروژکتور-پرده نمایش-تخته وایت برد-دستگاه سرمایش و گرمایش-میز و صندلی

تماس با ما
فضاها      
راهنمای رزرو