لوگو
لوگو

برگزاری آزمون

آزمون آنلاین

مرکز آزمون سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با شناسایی نیاز فضای مجازی برای برگزاری آزمون های آنلاین از یک سو و  نیاز سازمان های و نهاد ها به برگزاری آزمون از سوی دیگر راه اندازی گردید. این مرکز تلاش می نماید با تمرکز بر ارائه خدمات مناسب به تمامی مخاطبین و کاهش هزینه های ایشان رضایت حداکثری مخاطبان خود را جلب نماید.

آزمون ها به تفکیک مراکز آموزشی