لوگو
لوگو

تولید محتوا آموزشی

با توجه به تغییر مستمر محتوا و نیازهای آموزشی افراد در سطوح مختلف، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تکیه بر تجربه کارشناسان و اساتید خود و نیز همکاری با انتشارات جهاد دانشگاهی امکان تولید محتوای آموزشی در قالب: محتوای چند رسانه ای، کتاب، محتوای الکترونیک و … را بر اساس نیاز سازمان ها و صنایع دارد. در این راستا بر اساس سفارش سازمان ها و صنایع مختلف در سطح کشور تا کنون بیش از … پروزه تولید محتوای آموزشی انجام شده است.