لوگو
لوگو

چارت سازمانی معاونت آموزش

چارت سازمانی

 • جناب آقای عطاییان

  جناب آقای عطاییان

  معاون آموزش
  • مراکز آموزشی

   مراکز آموزشی

   • جناب آقای وفا

    جناب آقای وفا

    مدیر مرکز آموزش های تخصصی کاربردی
   • جناب آقای جناب

    جناب آقای جناب

    مدیر مکز آموزش مهارت های پیشرفته
   • جناب آقای باقری

    جناب آقای باقری

    مدیر مرکز آموزش های تخصصی شماره 3
  • ستاد معاونت

   ستاد معاونت

   • خانم سخاییان

    خانم سخاییان

    مدیر نظارت و ارزیابی
   • مدیر اجرایی