لوگو
لوگو

اخبار

دوره‌های آموزشی آنلاین و مشاوره امنیت سایبری

توسط اخباردر ۲۲ آبان ۱۳۹۹

معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف ضمن ارائه خدمات آموزشی در قالب دپارتمان امنیت سایبری آمادگی خود را برای همکاری با سازمان‌ها و صنایع مختلف کشور اعلام کرد. به گزارش ایسنا، معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بر اساس نیاز کشور در حوزه‌های امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و تجربیات ارزشمند این سازمان در […]