لوگو
لوگو

تماس با ما

در تماس باشید

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

۶۶۰۷۵۶۲۶ – ۶۶۰۷۵۶۴۱ (مرکز)

واحد آموزش های سازمانی مرکز (۶۶۰۷۵۶۲۳)

۶۶۰۷۵۲۳۵ (مسئول قسمت نظارت و ارزیابی)

۶۶۰۷۵۶۲۳

@jsharif

info{ at } jsharif.com

مرکز آموزش تخصصی کاربردی

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

۶۶۰۷۵۶۲۶ – ۶۶۰۷۵۶۴۱

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته

تهران، طرشت، میدان تیموری، بلوار شهید صالحی، نرسیده به بلوار شهید اکبری

۶۶۰۷۵۶۲۶ – ۶۶۰۷۵۶۴۱

مرکز آموزش شماره 3 – امام حسین

تهران – میدان امام حسین،خ هفده شهریور،تقاطع خ صفای شرقی ، پلاک 393

۳۳۲۵۷۴۵۲-۳۳۳۰۸۵۱۱

مرکز آموزش های مجازی

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

۶۶۰۷۵۶۲3