لوگو
لوگو

در تماس باشید

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

☎ 021-67641999

☎ ۶۶۰۷۵۲۳۵ – ۶۶۰۷۵۶۲۳

۶۶۰۷۵۶۲۳

@jsharif

info{ at } jsharif.com

مرکز آموزش تخصصی کاربردی

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

021-67641999

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته

تهران، طرشت، میدان تیموری، بلوار شهید صالحی، نرسیده به بلوار شهید اکبری

۶۶۰۷۵۶۲۶ – ۶۶۰۷۵۶۴۱

آموزش های الکترونیک

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

۶۶۰۷۵۶۲3